บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

บริษัท บี.เค. แพคเกจจิ้ง จำกัด ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
image

ลดโลกร้อนด้วยกระดาษรีไซเคิล (Recycle) 100%

  เราเน้นและส่งเสริมการเลือกใช้กระดาษรีไซเคิล 100% ในการผลิตกล่องลูกฟูกให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการส่งเสริมการลดการตัดไม้ทำลายป่า และเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลดการปลดปล่อยโลหะหนัก (Heavy Metal) และสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) สู่สิ่งแวดล้อม

  เราใช้หมึกพิมพ์ประเภทน้ำ (Water-based ink) ในการพิมพ์ลงบนกล่องลูกฟูก ไม่ได้ใช้หมึกพิมพ์ผสมตะกั่ว (Lead-based ink) หรือหมึกพิมพ์ประเภทปิโตรเลียม (Petroleum-based ink) จึงเป็นการช่วยลดการปลดปล่อยสารพิษสู่น้ำหรืออากาศ
  เราเลือกใช้กาวที่ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีจำพวกกลุ่ม Phthalate และ Formaldehyde ในการผลิต ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน VOCs SCAQMD 1168 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดการปล่อยสารอินทรีย์ระเหย VOCs, สารปนเปื้อนที่เป็นพิษในอากาศ และสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน จากการใช้สารยึดติด (Adhesives)
  หมึกพิมพ์และกาวที่เราเลือกใช้ในการผลิตนั้นผ่านมาตรฐาน RoHS Directive 2011/65/EU ซึ่งมีความปลอดภัยจากส่วนผสมของโลหะหนักจำพวก สารตะกั่ว (Lead), สารแคทเมียม (Cadmium), สารปรอท (Mercury) และ สารโครเมียม (Chromium) รวมถึงปราศจากสารเคมีบางชนิดที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดมะเร็งได้

ลดการปลดปล่อยของเสีย (Waste) และการใช้สารโพลีเมอร์ (Polymer) ด้วยนวัตกรรมการพิมพ์รูปแบบใหม่

  งานพิมพ์กล่องลูกฟูกแบบ Digital Printing เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์รูปแบบใหม่ที่ใช้หมึกประเภทน้ำ CMYK ซึ่งจะมีน้ำหมึกเหลือทิ้งน้อยมากเมื่อเทียบกับระบบพิมพ์ Flexo หรือ Longway ในปัจจุบัน เนื่องจากน้ำหมึกเกือบ 100% จะถูกใช้ในกระบวนการพิมพ์
  การพิมพ์แบบ Digital Printing นั้นไม่จำเป็นต้องใช้บล็อกพิมพ์  Polymer  จึงสามารถช่วยลดปริมาณการใช้สาร Polymer และสารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds, VOCs) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตบล็อกพิมพ์

 

 

Powered by MakeWebEasy.com